Sake

Salmone, Avocado, Tanuki, Mandorle, Tobiko, Teriyaki, Spicy Mayo

€ 18,00

Maguro

Tonno, Avocado, Tanuki, Mandorle, Tobiko, Teriyaki, Spicy Mayo

€ 6,00